Groep #5 Activiteiten die tegengesteld zijn aan christelijk gedrag

Het Nieuwe Testament geeft twee lijsten met activiteiten die in tegenspraak zijn met normaal en gezond christelijk gedrag; je vindt ze in 1 Korinthe 6 en 1 Timotheüs 1. Beide lijsten hebben een verwijzing naar homoseksuele activiteiten. We beginnen met de eerste...

Groep #4 De ‘tegennatuurlijke’ relaties in Romeinen 1

In de eerste hoofstukken van de brief van Paulus aan de Romeinen wil hij laten zien dat de hele wereld in zonde leeft en de redding van Jezus nodig heeft. Om dit duidelijk te maken, neemt hij de Grieks-Romeinse wereld als voorbeeld en laat hij zien hoe ze ‘met hun...

Groep #3: Verboden in het wet van Mozes

Het volk Israël kreeg te maken met de corruptie van Egypte en Kanaän, waar afgoderij, het brengen van kinderoffers en allerlei verschillende vormen van seksuele uitspattingen hoorden bij de cultuur. Onder de wetten die God aan Mozes gaf vinden we verschillende wetten...

Groep #1: Gebeurtenissen in Sodom en Gibea

In Sodom, geen Hebreeuwse stad, biedt Lot gastvrij onderdak aan twee mannelijke bezoekers (Genesis 19:1-11). In Gibea, een Hebreeuwse stad, biedt een oude man gastvrij onderdak aan een paar reizigers (Richteren 19:14-30). In beide verhalen arriveert een bende mannen...

Blijf liefhebben en blijf Gods waarheid onderwijzen.

Jezus, de Redder, is ‘vol van genade en waarheid’ naar deze aarde gekomen (Johannes 1:14, 17). Maak nooit een keuze tussen liefde en waarheid. Houd net als de Heer Jezus vast aan beide, ook als het moeilijk, verwarrend en ‘messy’ (rommelig) wordt. Het gaat niet goed...

Homo-, bi- en transseksualiteit en de kerk.

Sommige gemeenten leggen een flink accent op heiligheid en waarheid. Wij noemen dat gemeenten ‘van de eerste type’. In zulke gemeenten wordt vaak niet alleen de homoseksuele praktijk, maar ook het hebben van homogevoelens op zìch als zonden beschouwd. Christenen die...

De kerk heeft serieuze fouten gemaakt! Negen misstappen.

Wanneer we praten over de Kerk wereldwijd en door de eeuwen heen is dat zeker waar! In het onderwijs, in houding en praktijk rondom geslacht en seksualiteit zijn er echt zeer ernstige fouten gemaakt! De Kerk past daarom nederigheid. In zijn recente boek, The...

Mijn kind zegt trans te zijn.

Hoe kunnen we als ouders behulpzaam zijn? Hiervoor geldt hetzelfde als onder de vorige vraag. Dank uw kind voor het getoonde vertrouwen; verzeker het van uw liefde; luister vooral, kom niet met ‘snelle antwoorden’, nu uw kind mogelijk al jaren over zijn of haar...

Mijn kind zegt homo/lesbisch te zijn.

Hoe kunnen we als ouders behulpzaam zijn? Voor u als ouder(s) kan het een hele schok zijn wanneer een van uw kinderen laat weten homoseksuele gevoelens te hebben. Het is dan goed u te realiseren, dat dit voor u weliswaar een plotselinge ontwikkeling is, maar dat uw...

Wat voor gemeente heb ik nodig?

Het antwoord op deze vraag sluit erg aan bij het antwoord op de vorige vraag. We wijzen je verder graag op de twee bijgaande korte verhalen: die van Tracey en van Anne (filmpjes van 4 minuten). Beiden vertellen ze op welke manier ze een kerk vonden die precies...

Intimiteit zonder seks. Kan dat?

Zie het verhaal van David (filmpje van 3:32 minuten), een wat jongere Australische man, die in Engeland woont. Vanaf 2.15 min. gaat hij in op de vraag of hij seks mist. Hij verwoordt precies mijn eigen overtuigingen op dat punt, namelijk dat achter de hedendaagse...

Wat vinden jullie van een celibatair leven?

We zijn enthousiast voor de keuze tot een celibatair leven! Mensen die single zijn, worden nogal eens als ‘zielig’ gezien. Maar de apostel Paulus droeg iets heel anders uit! Hij wilde eigenlijk wel dat iedereen was als hij: ongetrouwd! Want dan kun je al je aandacht...

Mag God jou ‘iets nieuws’ geven?

God kan wonderen doen, maar wij richten ons niet op ‘genezing’ of ‘bevrijding’ van homo-/transgevoelens. Vernieuwd ondersteunt dan ook geen ‘gay cure’ en ‘conversion therapy’ en dergelijke, maar staat wel open voor support om een begaanbare weg te vinden, en voor de...

Omgaan met verleidingen.

Gelukkig staan er in Romeinen 8 ook antwoorden, zie vers 1-4 en 9-13. Door – als christen – je eigen zwakheid te erkennen, die oude natuur ‘in de dood te houden’ en het compleet van God te verwachten, kun je overwinnen, omdat Gods Geest dan de ruimte...

Innerlijke strijd.

Jouw oude natuur en Gods Geest staan tegenover elkaar. Je kunt daarover lezen in Romeinen 8 vers 5-8. Elke christen ervaart die strijd, soms licht, soms zwaar. Hoe die oude natuur werkt lees je in 1 Petrus 2:11, waar staat dat het je vleselijke begeerten zijn die je...

‘Wandel het Evangelie van Christus waardig.’ Hoe doe ik dat dan?

Die tekst is in Filippenzen 1:27 te vinden. In een andere vertaling lees je: ‘… let erop dat je je altijd zo gedraagt als christenen past.’ Tja, ook als christen kom je voor grote vragen te staan. Ik denk dat het heel belangrijk is dan eerst een ‘voorvraag’ te...

Waarom zou ik voor Jezus kiezen als ik homo of trans ben?

Om dezelfde reden als waarom ‘wie-dan-ook’ het beste voor Jezus zou kunnen kiezen! Want hoewel christenen en kerken vaak helaas een ander beeld hebben laten zien, is God vol liefde, en wacht Hij erop tot je op zijn aanbod ingaat ‘gered te worden’ (Handelingen 2:47)....

Christen zijn – Wat mag God van een christen vragen?

Eigenlijk vormt dit antwoord, samen met het antwoord op de volgende vraag, de kern van al het andere dat je op deze website vindt. Het antwoord strekt zich uit tot iedere lezer, ieder mens, LHBT-er of niet. Een ware christen is een volgeling van Jezus Christus, die...

Het belang van je denken.

Het belang van ‘hoe we denken’ kan moeilijk overschat worden. Het heeft immers – samen met ons gevoel – grote invloed op onze interpretatie van wat we zien en horen, en vervolgens op hoe we met de dingen in ons leven omgaan! Het is dan ook niet voor niks dat de Bijbel...

Trans ‘zijn’ of genderdysforie ‘hebben’?

Met genderdysforie bedoelen we de verwarring en somberheid die iemand kan hebben rond de vraag of zijn/haar gender (‘ben ik een man of een vrouw’) al dan niet overeenstemt met zijn of haar biologische geslacht. Dit gaat dus op zich om een gevoel. Wanneer iemand...

Homo ‘zijn’ of homogevoelens ‘hebben’?

Over het algemeen heeft het onze voorkeur te spreken van ‘iemand met SSA-gevoelens’ (Same Sex Attraction) of van ‘iemand met homoseksuele gevoelens’. Je bent immers niet je gevoel. Een nadeel van het woord ‘homo’ is ook, dat het in de loop der decennia zo’n politieke...

Wie bepaalt wie ik ben

God heeft jou gemaakt, en Hij weet hoe Hij je bedoeld heeft. Door voor God te gaan leven kun je steeds meer ontdekken wie je zelf bent. Want wanneer je – in de Bijbelse zin – jezelf verloochent en Jezus volgt, zul je je leven juist vinden. De Heer Jezus heeft dat Zelf...

God werkt ook in kerken die homo-praktijken accepteren.

De God van de Bijbel is een liefhebbende God. Hij wil elke verloren zondaar redden, omdat hij van hem houdt. God is ook een heilig God. Hij keurt elke zonde af en veroordeelt die, waar die ook gevonden wordt. Hoe kan God werken in een wereld die zo doortrokken is van...

God gaat een andere weg met ieder van ons.

Dit is waar. God heeft ons allemaal anders en uniek gemaakt. We hebben allen verschillende gaven en talenten van God ontvangen. En we hebben allen met verschillende vormen van gebrokenheid te maken. We worstellen allen met verschillende zonden in ons leven. Dus is het...

De kerk meet hetero’s en homo’s met een andere standaard.

Helaas komt dit voor. In sommige kerkelijke kringen lijkt homo-zonde zo veel erger te zijn dan hetero-zonde. Elke vorm van seksuele intimiteit buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw is door God net zo afgekeurd. Broeders en zusters met SSA (Same Sex...

Wie ben ik om anderen te oordelen?

Jezus zei immers zelf: ‘Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt’ (Matteüs 7:1). Toen de Heer Jezus zijn discipelen vroeg niet te oordelen, zei Hij niet: ‘Bemoei je met je eigen zaken.’ Hij corrigeerde hun houding wanneer zij iemand wilden helpen of advies wilden...

Ongewenst celibatair te moeten leven is niet eerlijk.

Als dit zo is dan geldt dat voor alle christenen die geen partner vinden in dit leven, niet slechts voor hen met SSA (Same Sex Attraction). In deze gebroken wereld komen niet al onze wensen uit. De vraag is niet of dit eerlijk is van de gebroken werkelijkheid maar hoe...