God is een relationele God en omdat we gemaakt zijn naar Zijn Beeld zijn we ook ‘relationeel geschapen’. Gods uitspraak in Genesis 2:18 ‘Het is niet goed dat de mens alleen is’ ligt dan ook in het verlengde van hoe Hij de mens bedoeld heeft, namelijk als een sociaal wezen.

Vaak wordt op een bepaalde manier uitleg gegeven aan deze tekst, namelijk dat iedereen een getrouwde partner moet (kunnen) hebben. De werkelijkheid logenstraft deze uitleg. Er zijn heteroseksuele christenen die al dan niet gewild celibatair door het leven gaan. Het is dan ook niet gezegd dat je geen volwaardig christen kan zijn als je single bent. Zowel de Grondlegger Jezus, onze Heer, als de apostel Paulus, waren single!

In Christus is ruimte voor het huwelijk maar ook voor het singleschap, voor vriendschap en voor familie in de ruimste zin: familie niet slechts op grond van bloedverwantschap maar omdat we in Christus nieuwe broers en zusters, oma’s en opa’s etc. kunnen krijgen!