Sommige gemeenten leggen een flink accent op heiligheid en waarheid. Wij noemen dat gemeenten ‘van de eerste type’. In zulke gemeenten wordt vaak niet alleen de homoseksuele praktijk, maar ook het hebben van homogevoelens op zìch als zonden beschouwd. Christenen die SSA (Same Sex Attraction) ervaren kunnen in zo’n gemeente eigenlijk niet uit de kast komen want dan zullen ze constant druk ervaren om hetero te worden.

Andere gemeenten leggen een stevig accent op genade en liefde. Wij noemen dat gemeenten ‘van de tweede type’. In deze gemeenten wordt een homorelatie ‘van trouw en liefde’ goedgekeurd. Soms betekent dat ‘aanvaard als niet ideaal’ of ‘niet zoals het oorspronkelijk bedoeld was’ maar vaak ook ‘gewoon prima’, net zoals een heterorelatie.

Is het mogelijk een gemeente te zijn waarin heiligheid, waarheid, genade en liefde samengaan? Een gemeente waarin mensen met homogevoelens of een homorelatie welkom en geliefd zijn en met genade en geduld gecoacht worden om uiteindelijk rein voor Jezus te leven? … net zoals we dat met andere christenen in de gemeente doen? Wij noemen dit gemeenten ‘van de derde type’. Is het ook uw wens hier met uw gemeente op aan te werken? Zie meer op de flyer: Een veilige kerk.

Hoe kunnen we een ‘derde type’-gemeente zijn? Allereerst merken we op dat het persoonlijk of gemeentelijk leven geen systeem is. God wil ons graag de weg wijzen door zijn Heilige Geest. Dat brengt als vanzelf een gezonde afhankelijkheid richting Hem met zich mee.

Het ligt voor de hand dat een kerk ‘van de eerste type’ die ‘derde type’-gemeente wil worden, en anderzijds een kerk ‘van de tweede weg’ die ‘derde type’-gemeente wil worden een heel verschillende aanvliegroute zullen hebben. Ook is het van belang je te realiseren dat elke gemeente een eigen achtergrond en ‘cultuur’ heeft. Daarom willen we ons beperken tot enkele wezenlijke opmerkingen. Zo dient een ‘derde type’-gemeente een biddende gemeente te zijn, vanwege die verbondenheid met God. Verder gaat het hier niet simpelweg om ‘beleid’, maar om het leven van Jezus Christus dat merkbaar wordt in de gemeente.

Bij beide categorieën is het wel van groot belang om de homo-, bi- en transseksuele bezoeker naar waarheid als even waardevol te zien – en ze met evenveel respect tegemoet te treden – als u bij uw andere kerkgenoten doet. Als dat niet lukt, bid God dan dat Hij u dit geeft. Respecteer in het geval van genderdysforie naam en geslacht zoals aangegeven door de persoon in kwestie. ‘Men is waar men is’, en ‘duwen en trekken de andere kant op’ leidt slechts tot onnodige verwijdering en teleurstelling. Loop dus Gods pad, niet uw zelfbedachte weg: het is de Geest die waar nodig een mensenhart ergens van kan overtuigen.

Wees je er tot slot van bewust dat ook gemeenten ‘van de derde type’ er onderling verschillend uit kunnen zien.