Hoe kunnen we als ouders behulpzaam zijn? Hiervoor geldt hetzelfde als onder de vorige vraag. Dank uw kind voor het getoonde vertrouwen; verzeker het van uw liefde; luister vooral, kom niet met ‘snelle antwoorden’, nu uw kind mogelijk al jaren over zijn of haar genderverwarring nadenkt. Ga niet voorop lopen maar wees een klankbord; regel geen ‘hulpverlening’ achter de rug van uw kind om.

Psychologie zonder God en de Bijbel heeft een bepaalde visie op geslacht en seksualiteit en identiteit. Ouders raden wij u aan om Gods zienswijze op het thema genderdysforie te onderzoeken. In het Bijbelgedeelte van deze website vind je Genderdysforie: Zegt de Bijbel er iets over?

Helpen? Als u ervaringen met dit onderwerp hebt opgedaan die wellicht leerzaam zijn voor andere ouders (en voor onszelf!), dan vernemen we die graag van u. Maakt u daartoe alstublieft gebruik van het reactieformulier.