Wie zijn we

We zijn christenen van verschillende kerkelijke achtergrond, en we houden van God, mensen en de Bijbel.

Donna Peña (Amsterdam) 

Ik ben half Nederlands / half Arubaans en ben opgegroeid in een niet christelijk gezin. Voor mijn bekering was ik homoseksueel, had kortdurende relaties en leidde ik een vrijgevochten bestaan. Na mijn radicale bekering zijn ik en mijn zendingspartner naar Zuid-Afrika gegaan om zendingswerk te doen. Ondanks dat God mij meteen na mijn bekering door Zijn Geest duidelijk maakte dat Hij niet wilde dat ik mijn homoseksuele gevoelens zou praktiseren, en ik gehoorzaamde, bleef ik mij aangetrokken voelen tot vrouwen in mijn hart.

Na terugkeer van het zendingsveld heeft God mij in een jarenlang proces geleerd mijn identiteit niet te definiëren op grond van mijn seksualiteit, maar op grond van het feit dat ik Zijn kind ben. Uiteindelijk heeft Hij zelfs een ommekeer in mijn hart teweeg gebracht en voel ik mij tegenwoordig meer aangetrokken tot mannen. Maar bovenal heb ik een passie voor mijn Heer Jezus! Ik ben single, leef celibatair en ben woonachtig in Amsterdam. Ik studeer theologie, ben pastoraal counselor, heb o.a. jongeren met SSA (Same Sex Attraction) gecounseld en heb een passie om anderen te helpen, in het bijzonder jonge mensen.

Keesjan de Kruijf (Dirksland)

Vanaf mijn tienerjaren was ik mij bewust dat ik anders was, dat ik niet op meisjes viel maar op jongens. Hier had ik niet voor gekozen en ik wilde geen homoseksuele gevoelens. Toch nam God, na veel gebed, deze gevoelens niet weg.

Ik heb mijn leven aan de Heer Jezus toegewijd en heb o.a. 11 jaar hulp verleend aan mensen met verslaving op Bonaire. Ik woon nu in Dirksland, Goerree-Overflakkee. In de video ‘Keesjan vertelt’ vertel ik je meer over mijn leven, mijn passie voor Jezus en voor mensen.

Pieter Kieviet (Sommelsdijk):

Al vanaf mijn tienerjaren voel ik me exclusief aangetrokken tot mannen. Het beseffen en erkennen dat je op mensen van hetzelfde geslacht valt is een enorme worsteling voor mij geweest. Het heeft mij intensieve jaren gekost om uiteindelijk dat kruis een goede plaats te geven en openlijk over mijn gerichtheid te kunnen spreken. God sprak echter heel troostrijk en zei: ‘Mijn genade is voor jou genoeg; want Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht’. Dat is de reden waarom ik celibatair wil en kan leven. Ik geloof dat we zoveel rijker zijn als we Jezus volgen, ongeacht de kosten!

Het is voor mij heel belangrijk dat er openheid komt op het thema homoseksualiteit en de diversiteit die daar omheen bestaat. Niet om, zoals je om je

 

heen ziet, te kunnen leven zoals je maar wilt of waarbij je je goed voelt. Maar juist om anderen die met hun seksualiteit of identiteit worstelen beter te begrijpen, te ondersteunen en naast hen te staan. Een Christelijke kerk of gemeente moet een veilige plek zijn voor elke christen met haar of zijn eigen versie van gebrokenheid, waar we elkaar bemoedigen ‘om niet meer voor zichzelf te leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is’.  Daar hebben singles en getrouwden dezelfde volwaardige plaats, ook degenen die voor het koninkrijk van God kiezen celibatair te leven. Te vaak worden ‘we’ weggekeken, wordt ‘het’ verzwegen of weet ‘de ander’ niet wat hij of zij moet zeggen… 

Mijn wens en gebed is dat er liefdevolle aandacht is en blijft voor hen die, wellicht een leven lang, te strijden hebben met hun geaardheid, ongeacht hun persoonlijke keuzes.

Philip Nunn (Eindhoven):

Ik ben half Nederlands / half Brits. Mijn opleiding en werk waren wiskunde en statistiek maar mijn passie is Jezus te volgen, Gods Woord te bestuderen en toe te passen op ons dagelijks leven. Samen met mijn vrouw, Anneke, hebben we ons in Colombia 15 jaar beziggehouden met evangelisatie en pastoraal werk, bijbelonderwijs en het stichten van christelijke gemeentes. Vanaf 2007 wonen we met onze 4 kinderen in Nederland.

Gedurende de laatste 10 jaar heb ik een groeiende zorg en bewogenheid voor christenen die homogevoelens hebben, en recent ook voor mensen die genderdysforie ervaren. Heeft God in de Bijbel ons hier ook licht op gegeven? In 2010 is mijn boek: ‘Homoseksualiteit – Bijbels-pastorale overwegingen in de 21ste eeuw’ uitgegeven. Op dit moment dien ik als een van zes oudsten in een groeiende christelijke gemeente in Eindhoven.

Geert-Jan van der Molen (De Bilt):

Al van jongst af aan ervaar ik een groot verlangen naar verbinding met anderen. Door een disfunctionele, onveilige opvoeding en mijn beeldvorming van een ‘straffende god’, ontwikkelde ik een duistere en eenzame seksuele kijk op mijzelf en anderen. Voorwaardelijke liefde was het grote thema in mijn jonge jaren. ‘Ik ben niet goed genoeg, mijn fouten zijn onvergeeflijk en ik ben ongewenst.’ Dit geloof resulteerde in verslaving, diepe gevoelens van schuld en schaamte, sociaal isolement en een toekomstbeeld zonder hoop.

Rond mijn 20ste kwam God mijn woonkamer in Groningen binnen, en spoelde mijn geloof in voorwaardelijke liefde weg. Hij stortte een fundamenteel besef van Zijn onvoorwaardelijke liefde als Vader in mijn diepste zijn. Ik ontving van God een nieuwe identiteit van ‘zoon van de Vader’.

Daarna volgende een lange periode waarin ik probeerde vast te houden aan de overlevingsmechanismen die ik opgebouwd had en mij hielpen te kunnen omgaan met de liefdeloosheid in mijn jeugd. Jarenlang heb ik geprobeerd mijn homoseksuele identiteit samen met mijn identiteit als Zijn zoon vast te houden. Mijn homoseksuele identiteit gaf ik o.a. vorm in de gayscene van Utrecht en Amsterdam, maar ook door relaties met mannen. Ik bleef proberen het gemis van mijn vaderloze jeugd te vullen met andere mannen in plaats van te vertrouwen op Gods onveranderlijke genade en trouw voor mij.

Sinds anderhalf jaar ben ik die homoseksuele identiteit aan het loslaten en leer ik steeds meer vertrouwen op Gods trouw. Op wat Hij zegt wie ik ben en Zijn plan voor mijn hele leven. Dat ik geen vervulling vind in mijn zelfgecreëerde identiteit, maar zal leven vanuit zoonschap. Dat is de ware identiteit waarop echte verbinding met God, mijzelf en anderen kan plaatsvinden.