Met genderdysforie bedoelen we de verwarring en somberheid die iemand kan hebben rond de vraag of zijn/haar gender (‘ben ik een man of een vrouw’) al dan niet overeenstemt met zijn of haar biologische geslacht. Dit gaat dus op zich om een gevoel. Wanneer iemand zichzelf ziet als ‘een vrouw in een mannenlichaam’ of als ‘een man in een vrouwenlichaam’ dan wordt dit in onze maatschappij meestal gezien als een identiteit: hij of zij is een trans. Wij vinden dit echter een enorme vernauwing van wie deze mensen zijn: ze zijn zoveel meer dan iemand die dergelijke gevoelens ondervindt! We spreken dan ook bij voorkeur over mensen met (mogelijk vergaande) genderdysforie.