God staat in Zijn genade soms toe dat mensen die doorgaan met te zondigen toch nog bepaalde zegeningen ontvangen. Koning Saul zondigde, maar ervaarde niet direct de gevolgen ervan, evenals koning David. Gods genade is groot, maar die genade moet er niet toe leiden ‘dan maar te zondigen opdat de genade toeneemt’ (Romeinen 6:1-14).

Echte liefde in een christen wil het beste voor de geliefde ander, evenals God, Die Liefde en Heilig is, dat ook wil voor beide partijen. Gods goede seksuele richtlijnen eren is onderdeel van zo’n liefde voor elkaar, wat voor (seksuele) offers er ook voor nodig mochten zijn.