Boeken

Voor pastorale tips voor kerkleiders, ouders en counselors, wijzen we je graag op de volgende:

Boeken van Vernieuwd.com

Een korte presentatie van 5 boeken – 2:58 min

Een prachtig plan: Dit boek is een hulpmiddel om aan de hand van de Bijbel met kinderen in de basisschool-leeftijd in gesprek te gaan over het huwelijk, echtscheiding, homoseksualiteit en genderidentiteit.

Een verhalenserie over Jort en Suze neemt kinderen met hun ouders of kinderwerker mee langs verschillende actuele thema’s. Bij elk verhaal vindt u achtergrondinformatie en verwerkingssuggesties.

Both, Mirjam. 

Hart voor het gezin / Vernieuwd. December 2020.

 

Elk hoofdstuk heeft een verhaal. Met een klik op de titel, kun je het verhaal samen met je kinderen beluisteren – gelezen door Mirjam Both, de schrijfster. Je kunt ook de MP4’s downloaden.

Verhaal 1: Een mooi bericht!   DOWNLOAD1

Verhaal 2: Het fotoboek   DOWNLOAD2

Verhaal 3: Naar de stad    DOWNLOAD3

Verhaal 4: Het verhaal van Veerle   DOWNLOAD4

Verhaal 5: Jongens en meisjes   DOWNLOAD5

Verhaal 6: Kraamvisite   DOWNLOAD6

 

 

.

Een basisboek over genderdysforie:

‘Transgender’

Roberts, Vaughan.

Het Zoeklicht / Vernieuwd.com. Oktober 2020 

 

Dit boek behandelt onder andere onderwerpen zoals: Zijn homogevoelens zonden? Is verandering in seksuele gerichtheid soms mogelijk? Kan het verkeerd zijn om uiting te geven aan wie we zijn? Veroordeelt de Bijbel alle vormen van homorelaties? Is de Bijbel duidelijk genoeg? Wat type kerken hebben christen met homogevoelens nodig? De boodschap? Dat er een begaande weg is. Sterker nog, een weg waarop jij, hij of zijn kan floreren.

‘Homoseksualiteit – Bijbels-pastorale overwegingen in de 21ste eeuw’

Nunn, Philip. HeartCry/Vernieuwd. Uitgebreide en geheel herziene editie. September 2019. 

 

De Bijbel mag dan wel duidelijk zijn, maar hoe realistisch is dat voor de praktijk? Ed Shaw maakt duidelijk dat er in de kerk nogal wat misvattingen bestaan die de geloofwaardigheid van onthouding fors onder druk zetten. Een bruikbare analyse over hoe het is om homo en christen te zijn in de huidige kerkcultuur. Ed is een Anglicaanse predikant die zich zelf ook aangetrokken voelt tot mannen.

‘Geloofwaardig – over kerk en homoseksualiteit’

Shaw, Ed. InsideOut/Vernieuwd. December, 2019.

 

Engelstalige boeken

Een inspirerend verhaal:

‘A Better Story – God, Sex & Human Flourishing’

Harrison, Glynn. IVP, 2017. 

 

Een basisboek over homoseksualiteit:

‘Is God anti-gay?’

Allberry, Sam.

The Good Book Company, 2015.

Love Thy Body: Answering Hard Questions about Life and Sexuality.

Nancy R Pearcy. Baker books 2018.

Useful mix of apologetics, ethics and Holy Scripture. 

Bijbelse overwegingen en pastorale focus:

‘God and the Transgender Debate – What Does the Bible Actually Say About Gender Identity?’

Walker, Andrew T.

The Good Book Company, 2017.

Nuttig bij jeugdwerk:

‘Understanding Sexual Identity – A Resource for Youth Ministry’

Yarhouse, Mark A.

Zondervan, 2013.

Nuttige wetenschappelijke overwegingen:

‘Understanding Gender Dysphoria – Navigating Transgender Issues in a changing Culture’

Yarhouse, Mark A.

IVP Academic, 2015.