Contact

Heb je een vraag, wil je iets kwijt, wil je meedoen of wil je gewoon met ons in contact komen? Wij horen graag van je!

Wil je iemand van het team uitnodigen voor een jeugd-evenement of voor een seminar in je gemeente, ook dan horen we graag van je!

Focus & Connect Nieuwsbrief

Een tweemaandelijkse e-nieuwsbrief om gelovigen die iets hebben met de thematiek van Vernieuwd.com te bemoedigen, te ondersteunen en toe te rusten. Als je geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact op via ons Contactformulier.

Registratie en bescherming persoonsgegevens

Alle informatie die je ons verstrekt, wordt opgeslagen en vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor je ze hebt verstrekt. De gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden beschikbaar gesteld tenzij met jouw toestemming.

Privacy- en Cookieverklaring

In deze verklaring vind je onder andere diverse gegevens van Vernieuwd.com. Daarnaast geven we aan welke persoonsgegevens we van jou bewaren, en hoelang en met welk doel we dat doen. Ook kun je hierin lezen wat je rechten zijn en tref je ons cookiesstatement aan.

Wanneer je onze site bezoekt of contact met ons opneemt is deze Verklaring van toepassing.

 

Privacy- en Cookieverklaring

Onze gegevens

https://vernieuwd.com/ Vernieuwd.com
De Koppele 168, 5632 LD Eindhoven
G.W. Lemkes is de functionaris gegevensbescherming van vernieuwd.com. Hij is te bereiken via info@vernieuwd.com.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Wanneer u ons hebt gemaild door middel van het webformulier, dan beschikt Vernieuwd.com over enkele van uw persoonsgegevens, omdat u ons deze gegevens zelf toezond.

De persoonsgegevens die we meestal op deze manier ontvangen zijn:

– voor- en achternaam;
– e-mailadres.

Daarnaast is er de persoonlijke informatie die u ons in het betreffende mailbericht toevertrouwt. Mogelijk hebt u daar ook een telefoonnummer en adres bijgezet.

Doeleinden

Vernieuwd.com gebruikt de door u aan ons verstrekte informatie om u te kunnen e-mailen (of misschien, als u ons uw telefoonnummer gaf, te bellen) ter uitvoering van onze dienstverlening binnen het kader van de doelstelling van onze organisatie: het terzijde staan van personen, kerkelijke gemeenten en andere groepen bij hun wens een homoseksuele gerichtheid of gendergevoelens te laten samengaan met christen-zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vernieuwd.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vernieuwd.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

– omdat u na verloop van tijd weer contact met ons opneemt, of
– omdat wij na verloop van tijd, in het kader van onze doelstelling, (nogmaals) contact met u opnemen.

Elke categorie van persoonsgegeven bewaren wij daarvoor tot maximaal drie jaar na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vernieuwd.com gebruikt uw persoonlijke gegevens – zoals bovenvermeld onder ‘Persoonsgegevens waarover wij beschikken’ – uitsluitend intern. Daar waar (een deel van) uw ‘verhaal’ behulpzaam kan zijn voor andere mensen, zal dat verhaal(-gedeelte) slechts volledig geanonimiseerd worden gedeeld. In sommige gevallen, om u te helpen, willen we u in contact brengen met een andere organisatie en/of persoon. We sturen uw gegevens echter nooit aan derden zonder uw schriftelijk of gemailde toestemming.

Het verwerken van uw gegevens i.c. verwerking van de e-mailcorrespondentie is bij Vernieuwd.com niet aan de orde. Wij ontvangen slechts de e-mails en reageren daar zo nodig op. Met de gegevens of tekstuele inhoud van uw e-mails doen we verder niks, tenzij met uw schriftelijk of gemailde toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vernieuwd.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat ‘inzien’ zal vaak overigens niet meer in kunnen houden dan een verwijzing naar de e-mails die u ons zelf zond. Daarnaast hebt u het recht om uw eventueel verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken c.q. om bezwaar te maken tegen (verder) gebruik van uw persoonsgegevens door vernieuwd.com. U hebt recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens – in casu de gegevens/mails die we van u ontvingen – naar u of een andere, door u te noemen organisatie te sturen.

U kunt een dergelijk verzoek (tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens) sturen naar info@vernieuwd.com. In feite zal dat als aangegeven meestal slechts de informatie betreffen die u ons per e-mail zond.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door ú is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vernieuwd.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft direct contact met ons op via info@vernieuwd.com.

Ref: pcv20190205