Het belang van ‘hoe we denken’ kan moeilijk overschat worden. Het heeft immers – samen met ons gevoel – grote invloed op onze interpretatie van wat we zien en horen, en vervolgens op hoe we met de dingen in ons leven omgaan! Het is dan ook niet voor niks dat de Bijbel ons oproept ‘dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken’ (Efeze 4:23).

Dat vraagt om de keuze je ervoor open te stellen om, waar dat nodig is, anders te gaan denken dan je altijd (of bijvoorbeeld de laatste jaren) gedaan hebt. Zodat je net als Paulus kunt zeggen: ‘…wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd’ (2 Korinthe 4:16).

Die keuze heeft alles te maken met het loslaten van je eigen leven, en het ‘aantrekken’ van je nieuwe leven als christen (Efeze 4:24). Om dit te laten gebeuren is vertrouwen nodig. Vertrouwen dat God dichter naar je toe zal komen, als jij dichter naar Hem toegaat (Jakobus 4:8).