De God van de Bijbel is een liefhebbende God. Hij wil elke verloren zondaar redden, omdat hij van hem houdt. God is ook een heilig God. Hij keurt elke zonde af en veroordeelt die, waar die ook gevonden wordt. Hoe kan God werken in een wereld die zo doortrokken is van de zonde? Zijn heteroseksuele dominees vrij van elke vorm van zonde? Zijn jij en ik 100% vrij van zondige gedachten en houdingen? Echt niet. En toch wil de Here God ons graag gebruiken. Het is alleen maar Zijn wonderlijke genade die ervoor zorgt dat Hij ons kan gebruiken en dat Hij onvolkomen mensen zegent.

Het is een verkeerde redenering wanneer we proberen het argument om te draaien. Het feit dat God onvolkomen mensen zegent, wil niet zeggen dat Hij hun gebreken goedkeurt. Zonde blijft zonde. Gods lat ligt nog steeds hoog.

Denk eens na over het volgende Bijbelse voorbeeld: God zei tegen Mozes dat hij de tweede keer tegen de rots moest spreken en Hij beloofde dat er dan water uit zou komen. Mozes was ongehoorzaam en sloeg in plaats daarvan op de rots! God antwoordde door de rots doormidden te splijten en er een stroom water uit te laten komen. Gods genade liet dit wonder gebeuren en zo konden de Israëlieten hun dorst lessen. Het is een feit dat God een daad van ongehoorzaamheid van Mozes zegende. Let erop dat we dit argument niet om kunnen draaien: Het is niet zo dat, omdat God zegende, Hij Mozes’ ongehoorzaamheid goedkeurde. Mozes werd persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor zijn ongehoorzaamheid: hij mocht het beloofde land niet binnen (Numeri 20).

De zegen van God die we misschien zien in een kerk, is geen bewijs dat God zijn goedkeuring geeft aan al haar theologie of de levensstijl van haar leiders. Elke zegening is alleen het bewijs van Gods wonderlijke genade.