Bijbel

Welke rol speelt de Bijbel in je manier van denken en leven?

Iedere christen zal zeggen dat de Bijbel belangrijk is, en de meesten zien de Bijbel als het Woord van God. Maar, wat bedoelen we daarmee? En wat doe je als dat wat je in de Bijbel leest, ingaat tegen je gevoel of botst met wat onze samenleving vindt? Hoe je over God en de Bijbel denkt is bepalend voor hoe je over seksualiteit denkt.

Woorden als homoseksueel, transgender en seksuele gerichtheid komen in de Bijbel niet voor (evenals woorden als abortus, anorexia en depressie). In de Bijbel kunnen we wel meer algemene termen vinden als slechte verlangens: ‘Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens’ (Galaten 5:19 BGT) en ‘Laat je niet leiden door slechte verlangens’ (Kolossenzen 3:5 BGT). Daarmee bedoelt de Bijbel verlangens die ons motiveren om tegen Gods wil en principes in te leven. 

Voelen – koesteren – leven

Het is geen zonde wanneer zulke verkeerde begeerten en gevoelens ‘langskomen’ (dat is menselijk), maar het helpt ons niet om deze verkeerde verlangens te koesteren of te voeden. We zijn geroepen om ons, met de hulp van Gods Geest, te onthouden van de vleselijke begeerten: ‘Vroeger lieten jullie je leven beheersen door slechte verlangens. Toen wisten jullie niet beter. Maar nu moeten jullie leven als gehoorzame kinderen van God’ (1 Petrus 1:14 BGT; 2:11; 4:2). 

Wil je echt weten wat God zegt over seksualiteit en relaties?

Het gaat niet om een bepaalde kerkelijke leer of de meningen van belangrijke dominees, maar om wat God ons in de Bijbel laat zien. Gods Woord is gezaghebbend en bedoeld als een ‘lamp voor de voet’ voor iedereen die gelooft – ook voor jou – en niet alleen voor theologen en dominees. We dagen je uit om zelf de Bijbel te lezen en Gods Geest direct tot jou te laten spreken. Dit is de enige manier waarop je radicaal voor Jezus kunt gaan leven!