Bijbel

Welke rol speelt de Bijbel in je manier van denken en leven?

Iedere christen zal zeggen dat de Bijbel belangrijk is, en de meesten zien de Bijbel als het Woord van God. Maar, wat bedoelen we daarmee? En wat doe je als dat wat je in de Bijbel leest, ingaat tegen je gevoel of botst met wat onze samenleving vindt? Hoe je over God en de Bijbel denkt is bepalend voor hoe je over seksualiteit denkt.

Woorden als homoseksueel, seksuele gerichtheid, genderdysforie en transgender komen in de Bijbel niet voor (evenals woorden als identiteit, abortus, anorexia en depressie). Maar God heeft ons, uit liefde, in Zijn Woord algemene en specifieke richtlijnen en principes gegeven. “De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven zoals hij het wil” (2 Petrus 1:3 BGT). 

Voelen – koesteren – leven

We zijn allen gebroken mensen. We hebben allen te maken met verkeerde verlangens. Maar Gods Woord is duidelijk dat het geen goed plan is om zulke verlangens te volgen: ‘Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens’ (Galaten 5:19 BGT) en ‘Laat je niet leiden door slechte verlangens’ (Kolossenzen 3:5 BGT). Daarmee bedoelt de Bijbel verlangens die ons motiveren om tegen Gods wil en principes in te leven.

Het is nog niet direct zonde wanneer zulke verkeerde begeerten en gevoelens ‘langskomen’ (dat is menselijk), maar het helpt ons niet om deze verkeerde verlangens te koesteren of te voeden. We zijn geroepen om ons, met de hulp van Gods Geest, te onthouden van de vleselijke begeerten: ‘Vroeger lieten jullie je leven beheersen door slechte verlangens. Toen wisten jullie niet beter. Maar nu moeten jullie leven als gehoorzame kinderen van God’ (1 Petrus 1:14 BGT). 

Wil je echt weten wat God zegt over seks, relaties en je lichaam?

Het gaat niet om een bepaalde kerkelijke leer of de meningen van belangrijke dominees, maar om wat God ons in de Bijbel laat zien. Gods Woord is gezaghebbend en bedoeld als een ‘lamp voor de voet’ voor iedereen die gelooft – ook voor jou – en niet alleen voor theologen en dominees. Gods wil voor de mens is altijd het beste. We kunnen daar op zeker vertrouwen. We dagen je uit om zelf de Bijbel te lezen en Gods Geest direct tot jou te laten spreken. Dat is de enige manier waarop je God kunt dienen en radicaal voor Jezus kunt gaan leven!

Voor meer algemene vragen met betrekking tot homoseksualiteit, genderdysforie en gender identiteit, zie het afzonderlijk onderdeel in het hoofdmenu.

 

DEEL 1: Cutuur, seks, homoseks en identiteit – 77 minuten

Module 1: Je denken

Module 2: Cultuur

Module 3: Bijbel over seks, huwelijk en homoseks

Module 4: Wat is een homo gevoel?

Module 5: Een persoonlijk verhaal

Module 6: Tips voor familie en vrienden

Module 7: Een identiteitsmodel

 

DEEL 2: Je denken Deel 1: Cutuur, seks, homoseks en identiteit – 77 minuten

Module 1: Termen: duidelijkheid is belangrijk

Module 2: Onderscheid maken tussen mens en ideologie

Module 3: Wat is volgens de Bijbel de relatie tussen je lichaam en wie je bent?

Module 4: Wat voor kerk willen jullie zijn? … vier verschillende benaderingen

Module 5: Een persoonlijk verhaal

Module 6: Tips & tools voor de kerk