Die tekst is in Filippenzen 1:27 te vinden. In een andere vertaling lees je: ‘… let erop dat je je altijd zo gedraagt als christenen past.’ Tja, ook als christen kom je voor grote vragen te staan. Ik denk dat het heel belangrijk is dan eerst een ‘voorvraag’ te stellen. En dat is of je ervoor kiest voor jezelf te leven òf dat je ervoor kiest voor God te leven.

Is Híj bepalend of ben jíj bepalend hoe je leeft? Als jij bepalend bent is het onmogelijk om in een diepere zin ‘het Evangelie waardig’ te wandelen. Je gevoel, de maatschappelijke ontwikkelingen, de cultuur waarin je leeft en de vraag wat anderen van je vinden zullen dan al snel je keuzes bepalen. Geef je je echter volledig over aan Jezus Christus, dan wil Hij je van de inzichten en kracht voorzien om ‘waardig het Evangelie’ te leven. En je mag dan ervaren volkomen aanvaard te zijn door God zelf! Ook als dat met vallen en opstaan gepaard gaat.