Begrippenlijst

Hieronder leggen we uit wat we precies bedoelen met de termen die we gebruiken.

Biseksueel: is iemand die zich in seksuele zin tot beide geslachten aangetrokken voelt.

Gender: daarmee bedoelen we de houding, het gevoel en het gedrag dat binnen een bepaalde cultuur bij het biologische geslacht hoort dat iemand heeft.

Genderidentiteit: de mannelijke, vrouwelijk of fluïde identiteit die iemand aanneemt naar aanleiding van zijn of haar gevoel. Iemands persoonlijke beleving van zijn of haar gender.

Genderdysforie: is het diepe gevoel van ontevredenheid/verwarring dat iemand ervaart wanneer het geslacht waarmee de persoon geboren is niet hetzelfde is als wat de persoon ervaart. Het gaat hierbij dus om iemand die biologisch gezien een man is, maar zich een vrouw voelt, of – andersom – iemand die biologisch gezien een vrouw is, maar zich van binnen een man voelt. Overigens zijn hier ook varianten op. Dit is iets anders dan het hebben van homoseksuele gevoelens. Homoseksuele gevoelens kunnen wel samengaan met genderdysforie, maar dit hoeft niet.

Homo: dit is de gebruikelijke term om aan te geven dat iemand (m/v) een seksuele voorkeur heeft voor mensen van hetzelfde geslacht. Omdat iemand meer is dan zijn of haar seksuele voorkeur, spreken we zelf liever van ‘iemand met homoseksuele gevoelens’ of van ‘iemand met SSA’ (deze term leggen we verderop uit). Soms worden de woorden homo en lesbisch naast elkaar geplaatst. In dat geval wordt met ‘homo’ een man bedoeld die seksuele voorkeur heeft voor mannen en met ‘lesbisch’ een vrouw die op vrouwen valt.

Lesbisch: dit woord wordt gebruikt om de homoseksuele gerichtheid van een vrouw aan te duiden.

SSA: staat voor Same Sex Attraction: aantrekkingskracht tot iemand van hetzelfde geslacht. Zie ook de uitleg onder ‘Homo’.

Transgender: dit is een algemene term waarmee we iemand bedoelen die een genderidentiteit ervaart, die niet matcht met zijn lichamelijke/genetische geslacht. Deze persoon kan dergelijke gevoelens wel of niet tot uitdrukking brengen. Transgenderisme staat los van de seksuele gerichtheid van die persoon (die kan bijvoorbeeld hetero-, homo- of biseksueel zijn).

Travestie: Met dit woord wordt bedoeld dat iemand graag gekleed gaat als iemand van het andere geslacht. Iemand die aan travestie doet heet een travestiet. Het is niet zo dat een travestiet ook altijd een transgender is; een travestiet zal zich namelijk niet persé identificeren met het andere geslacht, of van geslacht willen veranderen.