Begrippenlijst

Hieronder leggen we uit wat we bedoelen met de termen die we gebruiken.

Sekstermen gaan over wat je met betrekking tot andere mensen voelt. Gendertermen gaan over je gevoelens met betrekking tot jezelf.

Sekstermen

Homo: is iemand die op mensen van hetzelfde geslacht valt.  Omdat iemand meer is dan zijn of haar seksuele voorkeur, spreken we zelf liever van ‘iemand met homoseksuele gevoelens’ of van ‘iemand met SSA’ (deze term leggen we verderop uit).

Lesbisch: dit woord wordt gebruikt om de homoseksuele gerichtheid van een vrouw aan te duiden.

Biseksueel: is iemand die zich in seksuele zin tot beide geslachten aangetrokken voelt.

Heteroseksueel: is iemand die op mensen van het andere geslacht valt.

Seksuele gerichtheid: dit wordt gebruikt om de richting van emotionele, fysieke en/of romantische verlangens aan te geven. Soms spreekt men over ‘seksuele geaardheid’. We gebruiken bij voorkeur de term ‘gerichtheid’ omdat ‘geaardheid’ de indruk geeft dat verandering nooit voorkomt. Het biedt geen ruimte voor seksuele fluïditeit.

Aseksueel: mensen zonder behoefde aan seks.

Panseksueel: personen die zich niet aangetrokken voelen door geslachtskenmerken, maar door karakter of persoonlijkheid.

Seksuele fluïditeit: sommige mensen ervaren in de loop van de jaren een verandering in de richting van hun seksuele gerichtheid. Onder Tools vindt je meer over ‘Seksuele fluïditeit’.

Transgender – Termen en mogelijkheden

Over sekse, gender, genderdysforie, transseksualiteit, interseks, transitie en cisgender. Duidelijkheid helpt om te bepalen wat vandaag mogelijk en niet mogelijk is – 9:48 min

Gendertermen

Geslacht of sekse: wordt gebruikt om aan te geven of iemand biologisch een man of een vrouw is.

Gender: soms wordt gender gebruikt als synoniem voor geslacht (de originele betekenis, vooral in de Engelse taal) en soms, vooral in de laatste decennia, voor het innerlijke gevoel van man-zijn of vrouw-zijn, inclusief de rol en gedragingen die daarbij passen (de nieuwe betekenis).

Genderidentiteit: is het innerlijke gevoel van een persoon dat hij/zij een meisje/vrouw, jongen/man, een combinatie van beide of iets anders is.

Genderexpressie: is de uiterlijke manifestatie van het geslacht van een persoon. Het omvat hoe een persoon zich gedraagt, zijn kleding, accessoires, verzorging, stem/spraakpatronen en gespreksmanieren, en lichamelijke kenmerken.

Genderdivers: dit is een overkoepelende term die personen beschrijft met genderidentiteiten en/of -uitingen die afwijken van de verwachte culturele normen. Dit omvat mensen die zich identificeren als meerdere genders of die helemaal geen gender denken te hebben.

Cisgender: is een persoon wiens genderidentiteit overeenkomt met zijn of haar biologische geslacht.

Genderdysforie: is het gevoel van afkeer/verwarring dat iemand ervaart wanneer het geslacht waarmee de persoon geboren is niet hetzelfde is als wat de persoon ervaart. Het gaat hierbij dus om iemand die biologisch gezien een man is, maar zich een vrouw voelt, of – andersom – iemand die biologisch gezien een vrouw is, maar zich van binnen een man voelt. Overigens zijn hier ook varianten op. Dit is iets anders dan het hebben van homoseksuele gevoelens. Homoseksuele gevoelens kunnen wel samengaan met genderdysforie, maar dit hoeft niet.

Transgender: dit is een overkoepelende term waarmee mensen bedoeld worden die een genderidentiteit ervaart die niet overeenkomt met zijn lichamelijke/genetische geslacht. Deze persoon kan dergelijke gevoelens wel of niet tot uitdrukking brengen. Transgenderisme staat los van de seksuele gerichtheid van die persoon (die kan bijvoorbeeld hetero-, homo- of biseksueel zijn).

Binair: mensen die duidelijk zich als man of vrouw zien.

Queer of Non-binair: Er zijn transgenders die zich non-binair voelen, geen man en ook geen vrouw dus. Voor deze niet-binaire personen gebruiken ze ook de naam queer.

Travestiet: is iemand die het fijn vindt om kleding van het andere geslacht te dragen. Deze man of vrouw kan ook genderdysforie hebben, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Interseksueel of interseks: is iemand die geboren is met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Voor de meesten is het duidelijk dat je toch een jongen of een meisje bent. Maar helaas is dat niet altijd zo. Dit noemde men vroeger hermafrodiet. Intersekse is geen psychologische, maar een biologische categorie.

Engelstalige termen en uitdrukkingen

SSA: staat voor ‘Same Sex Attraction’: aantrekkingskracht tot iemand van hetzelfde geslacht. Zie ook de uitleg onder ‘Homo’.

Healing: De Engelse term ‘healing’ is breder dan de Nederlandse term ‘genezing’. Het wordt gebruikt in sommige Engelstalige videos als het over verandering in seksuele gerichtheid gaat of vermindering in de intensiteit van homoseksuele gevoelens. Omdat genezing te maken heeft met ziekte, en het hebben van homoseksuele gevoelens geen ziekte is, raden we aan het woord ‘genezing’ niet te gebruiken in verband met homoseksualiteit.

‘Coming out of homosexuality’: Deze uitdrukking kom je tegen in sommige Engelstalige videos. Het betekent het verlaten van een homoseksuele relatie of levensstijl. De homogevoelens kunnen veranderen, weg gaan of hetzelfde blijven.