Hoe kunnen we als ouders behulpzaam zijn? Voor u als ouder(s) kan het een hele schok zijn wanneer een van uw kinderen laat weten homoseksuele gevoelens te hebben. Het is dan goed u te realiseren, dat dit voor u weliswaar een plotselinge ontwikkeling is, maar dat uw kind (tiener, volwassene) er wellicht al járen mee rond heeft gelopen. En dat het voor hem of haar een grote stap is het aan u te vertellen.

Het is dan ook een blijk van groot vertrouwen wanneer uw kind het u toevertrouwt. Realiseer u dat dat een reden tot dankbaarheid zou moeten zijn, en bedank uw kind er dan ook met zoveel woorden voor. Laat weten dat u nog nèt zoveel van hem of haar houdt, en dat deze ‘mededeling’ daar niets van afdoet.

En verder: probeer vooral heel veel te luisteren. Uw kind is in zijn gedachten waarschijnlijk verder dan u, omdat het al jaren over de materie na heeft kunnen denken. Hoedt u dus voor ‘snelle antwoorden’, bijvoorbeeld dat het een fase zou zijn die wel weer over gaat; uw kind heeft mogelijk zelf inmiddels juist vastgesteld dat het níet overgaat.

Denk liefdevol mee, maar probeer daarbij vooral niet sturend voorop te gaan lopen of steeds aan te sturen op een gesprek. Het is zijn of haar leven; wees een klankbord! Maak vooral niet de fout om achter de rug van uw kind om een afspraak voor hem of haar te maken met een voorganger, pastoraal werker of andere hulpverlener. Want dat kan veel schade veroorzaken in het vertrouwen dat uw kind eerder in u bleek te hebben. Spreek met uw kind af hoe geheim of open jullie met dit onderwerp naar buiten toe zullen omgaan.

Als christelijke ouders wilt u uw kinderen naar we aannemen opvoeden in lijn met de principes van Gods Woord. Als team van Vernieuwd raden we u daarom aan om Gods zienswijze op dit onderwerp te onderzoeken. In het Bijbelgedeelte van deze website vind je Seksualiteit: Wat zegt de Bijbel erover? En ook Homoseksualiteit: Is de Bijbel duidelijk genoeg.

Helpen? Als u ervaringen met dit onderwerp hebt opgedaan die wellicht leerzaam zijn voor andere ouders (en voor onszelf!), dan vernemen we die graag van u. Maakt u daartoe alstublieft gebruik van het reactieformulier.