Eigenlijk vormt dit antwoord, samen met het antwoord op de volgende vraag, de kern van al het andere dat je op deze website vindt. Het antwoord strekt zich uit tot iedere lezer, ieder mens, LHBT-er of niet. Een ware christen is een volgeling van Jezus Christus, die God en mens in één persoon is. Hij kan je verlossen van al je schuld, die je door te zondigen op je hebt geladen.

Ook wil Hij je – door zijn Geest – leren hoe je moet leven, en je voor eeuwig behouden! Aan die navolging zijn duidelijke voorwaarden verbonden; je vindt ze in Lukas 14:26,27 en 33. In het kort komt het erop neer dat je je familie, je spullen en ook je eigen leven loslaat en ‘je kruis op je neemt’: je aanvaardt een bepaalde vorm van lijden die God in jouw leven toelaat – hij laat die trouwens toe met uitstékende bedoelingen van zijn kant; Hij is vóór ons, niet tegen ons!

Wanneer je op deze manier ‘je leven verliest om Christus’ wil, dan zul je het juist vinden; je komt dichter bij God en wordt méér wie je werkelijk bent! Voor zowel de lange als de korte termijn is dit ‘pad van navolging’ een aanrader; het betekent dat je identiteit niet langer in je homo-zijn ligt, maar dat die in Christus is, en in de wetenschap een geliefd kind van God te zijn. Dit is veruit te verkiezen boven een leven waarbij je zelf ‘op de troon blijft zitten’, hoewel er ook in dat nieuwe leven – zonder enige twijfel – strijd zal komen.