Helaas komt dit voor. In sommige kerkelijke kringen lijkt homo-zonde zo veel erger te zijn dan hetero-zonde. Elke vorm van seksuele intimiteit buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw is door God net zo afgekeurd. Broeders en zusters met SSA (Same Sex Attraction) gevoelens oogsten vaak meer afkeuring dan bijna welke andere seksuele zonde dan ook. Hoeveel leed dit veroorzaakt bij christenen met SSA weet alleen God.

Maar dat vormt geen reden om de zaak om te draaien en vervolgens andere maatstaven voor christenen met SSA aan te leggen dan die de Bijbel aanreikt. Waarom zou een heteroseksuele christen die geen partner heeft zich bijvoorbeeld wel seksueel moeten onthouden en een christen met SSA gevoelens niet? God heeft duidelijke richtlijnen gegeven voor seksueel gedrag en die zijn van toepassing op elke christen. Laten we blijven bidden voor seksuele reinheid in haar geheel, naar gedachten, woord en daad! De wens van Christus is een kerk die rein, heilig en smetteloos is (Efeze 5:25-27).