Jezus, de Redder, is ‘vol van genade en waarheid’ naar deze aarde gekomen (Johannes 1:14, 17). Maak nooit een keuze tussen liefde en waarheid. Houd net als de Heer Jezus vast aan beide, ook als het moeilijk, verwarrend en ‘messy’ (rommelig) wordt.

Het gaat niet goed wanneer we ons beperken tot één van deze items:

Bij genade zonder waarheid kom je als kerk of als persoon terecht in een soort liberalisme – slapheid in de leer – die de waarheid van Gods Woord negeert. Het is een richting die ‘ingaat tegen de gezonde leer’ (1 Timotheüs 1:10, 2 Timotheüs 4:3).

Maar bij waarheid zonder genade kom je als kerk of persoon terecht in strak en ‘hard’ doorgevoerde dogma’s, onder een wettisch ‘no-mercy’-regime.

De eerste richting maakt het geestelijke leven ziek; de tweede maakt het gewoonweg dood.

Natuurlijk zal de praktijk zich over het algemeen ergens in het spectrum tussen deze twee uitersten bevinden. Soms wordt gedacht dat er een soort balans moet komen in de vorm van ‘wat meer van het een en wat minder van het ander’. Maar dat leidt gemakkelijk tot scheefgroei en/of lauwheid. De optimale situatie is, dat beide ‘schuifjes’ – dus zowel die van genade als van waarheid – ‘op 10 gaan’. Net als bij Jezus: vol van genade en vol van waarheid. Volkomen vasthouden aan de waarheid van de Bijbel, maar dat dan met een houding vol liefde en genade (ook: onze eigen zwakheid kennende). Dan verandert een ‘slappe en harde houding’ in een ‘sterke en zachte houding’.