In Sodom, geen Hebreeuwse stad, biedt Lot gastvrij onderdak aan twee mannelijke bezoekers (Genesis 19:1-11). In Gibea, een Hebreeuwse stad, biedt een oude man gastvrij onderdak aan een paar reizigers (Richteren 19:14-30). In beide verhalen arriveert een bende mannen ’s avonds bij het huis en vraagt de gastheer om de mannelijke gasten naar buiten te brengen, zodat zij seks met hen kunnen hebben. God veroordeelt de daden van de mannen in beide steden streng.

Vraag: Wat hebben deze oude gewelddadige verhalen te maken met een moderne liefdevolle en trouwe homoseksuele relatie?

Antwoord: De situaties zijn echt niet te vergelijken. Als deze mannelijke gasten vrouwen zouden zijn geweest, zou groepsverkrachting ook door God zijn veroordeeld. Het gaat hier om geweld en om seks buiten het huwelijk. De verhalen in Genesis 19 en Richteren 19 geven ons geen directe of duidelijke informatie over Gods standpunt rondom het uiten van homoseksuele verlangens.

Vanwege een opmerking van Judas in het gelijknamige boek in het Nieuwe Testament, vinden sommigen bijbeluitleggers dat er toch wel meer te zeggen is over het Sodom-verhaal. Meer weten?

Lees verder: Het is zeer onwaarschijnlijk dat alle mannen van de stad Sodom homoseksuele gevoelens hadden (Genesis 19:4). We mogen aannemen dat het hier gaat om een grote groep mannen die de twee mannelijke bezoekers wilden verkrachten, waarvan de meesten hetero- en sommigen homoseksuele gevoelens hadden. Waarom heeft God uiteindelijk Sodom en Gomorra geoordeeld en met vuur verbrand? Was het ook vanwege homoseksuele praktijken?

Inwoners van deze steden waren berucht vanwege de vele verschillende zonden die er plaatsvonden (Ezechiël 16:49, 2 Petrus 2:7-8). Uit het verhaal in Genesis 19 kunnen we dus geen antwoord op die vraag vinden. Maar de uitleg van Judas in het Nieuwe Testament over deze gebeurtenis geeft ons wel wat inzicht: ‘…Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan’ (Judas 7-8).

Hier vinden we een duidelijke link tussen Gods oordeel en hun seksuele zonde: ‘hoererij’ (‘verboden seks’ BGT) en ‘ander vlees achterna’. Wat bedoeld Judas met ‘ander vlees’?

De twee bezoekers in Sodom waren engelen (Genesis 19:1) maar de bewoners van Sodom dachten dat ze mannen waren. Omdat de bewoners van Sodom niet wisten dat ze engelen waren, kan met ‘ander vlees’ niet het vlees van engelen zijn bedoeld. Bovendien, Gods oordeel viel ook op ‘Gomorra, en de steden eromheen’ waar de engelen niet op bezoek waren. Nee, ‘ander vlees achterna zijn gegaan’ heeft meer te maken met de praktijk van een bepaalde soort seksuele activiteit die ‘anders’ is dan wat God bedoeld heeft.

Toen Judas dit gedeelte schreef, was het verhaal over de mannen van Sodom algemeen bekend. En omdat de verwijzing naar ‘ander vlees’ volgt op de verwijzing naar ‘hoererij’, is het redelijk om aan te nemen dat ‘ander vlees’ niet gaat over seks met dieren, zoals soms gezegd wordt (dit wordt nooit genoemd in verband met Sodom) maar vooral om seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht gaat. De Engelse NIV en ESV-vertalingen van Judas 7 zeggen: ‘pursued unnatural lust’ en ‘pursued unnatural desire.’

Met andere woorden: het was de homoseksuele aard van hun seks, en niet alleen de gewelddadige expressie ervan, die wordt benadrukt bij Judas in het Nieuwe Testament. Als dit zo is, dan heeft het oordeel over Sodom wel iets te zeggen over de uiting van homoseksuele verlangens.