Geloof, homoseksualiteit en genderdysforie

‘Onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd’
(2 Kor 4:16)

Welkom! Geweldig dat je onze site bezoekt!

Vragen…

Is het zondig om een homo te zijn? Is het belangrijk om uit de kast te komen, of kan ik dat beter niet doen? Kun je als homo met blijdschap Jezus Christus volgen, zonder daarbij de Bijbel terzijde te schuiven? Bestaat een ‘vervuld leven’ zonder partner en seks? Hoe kan ik mijn kerkgenoot, familielid of vriend die homo is – of genderdysforie ervaart – het beste terzijde staan?

Wie?

Wij zijn christenen die zelf te maken hebben met homoseksualiteit, hetzij omdat we zelf die gevoelens hebben, hetzij omdat we daar in onze directe omgeving mee te maken hebben. We willen graag in alle openheid ingaan op vragen en dilemma’s waar je als homo tegenaan kan lopen. Vaak – maar niet altijd – zullen dat vragen zijn waar je ook tegenaan loopt als je genderdysforie ervaart. Daarom richten wij ons ook tot díe groep, ook al wordt dit niet steeds afzonderlijk vermeld.

Tracey

“Op zondag de kerk binnenkomen voelt als een soort thuiskomen. Alsof je de woonkamer van een gezin binnenloopt…”

David

“… achter die hang naar seks in onze samenleving zit een hunkering naar intimiteit.”

Keesjan vertelt

Video ook voor groepsgebruik. Videolengte 29:20 minuten.

Over Vernieuwd

Deze website wil mensen terzijde staan die worstelen met de combinatie van enerzijds homo- of transgendergevoelens en anderzijds te willen leven in harmonie met God en Zijn openbaring in de Bijbel. De boodschap is, kort gezegd, dat er een derde weg is die begaanbaar is. Sterker nog, een weg waarop hij of zij kan floreren.

‘… aangezien u uw oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft’ – Kol 3:9-10

Contact

Heb je vragen of wil je met ons in contact komen?

Wil je Vernieuwd uitnodigen voor een infoavond in je gemeente of jeudgroep?

Wij horen graag van je!