Wanneer we praten over de Kerk wereldwijd en door de eeuwen heen is dat zeker waar! In het onderwijs, in houding en praktijk rondom geslacht en seksualiteit zijn er echt zeer ernstige fouten gemaakt! De Kerk past daarom nederigheid.

In zijn recente boek, The Plausibility Problem (Het Geloofwaardigheidsprobleem), zet Ed Shaw, een Britse Anglicaanse predikant die ook SSA (Same Sex Attraction) ervaart, van de gemaakte fouten negen actuele misstappen/misvattingen op een rij:

1) Je seksualiteit bepaalt je identiteit.
2) Een gezin bestaat uit man, vrouw en kinderen.
3) Als je als homo geboren bent kan een homorelatie niet verkeerd zijn.
4) Als het je gelukkig maakt moet het goed zijn!
5) Seks is de plek waar je intimiteit vindt.
6) Man en vrouw zijn gelijkwaardig en uitwisselbaar.
7) Bij godsvrucht hoort heteroseksualiteit.
8) Celibatair leven is slecht voor je.
9) Lijden is niet nodig; het kan vermeden worden.

[Het boek The Plausibility Problem is momenteel alleen in het Engels te krijgen. Inside Out Publishers is bezig om het naar het Nederlands te vertalen. Verwachte publicatiedatum: begin 2019]

Deze negen misvattingen liggen veelal aan de basis van de verkeerde houding van (onder andere) kerkelijke gemeenten in hun benadering van mensen met homoseksuele of transgendergevoelens. Bent u iemand die deze mensen terzijde wil staan als vriend of vanuit uw kerkelijke gemeente? Dan raden we u dit boek van Ed Shaw van harte aan!