Iets om naar te luisteren

Onderwijsvideo - Deel 1

Nuttig voor persoonlijke ontwikkeling en om kerken te helpen hun beleid te ontwikkelen. Gedeelten ervan kunnen behulpzaam zijn in scholen, jeudgroepen en als discussie-starters.          77:26 min

Onderwijsvideo - Deel 2

Nuttig voor persoonlijke ontwikkeling en om kerken te helpen hun beleid te ontwikkelen. Gedeelten ervan kunnen behulpzaam zijn in scholen, jeudgroepen en als discussie-starters.            54:16 min

Echte mannen - Echte vrouwen

Hoe bepalend zijn mannelijke en vrouwelijke eigenschappen? – 3:10 min

Gender – Leren ontvangen

“God heeft de keuze voor je gemaakt, ook als het anders voelt.” – 3:50 min

Go with the flow – Seks en gender

God heeft een ‘flow’ in de natuur gelegd. Ook bij gender en seksualiteit. – 2:48 min

Philip Nunn

Wie ben ik? Wat is mijn kern-identiteit?  3:55 min

 

John Baak

Discipelschap, identiteit en homoseksualiteit – 7:39 min

Philip Nunn

Toespraak (58 min). LHBT Pastorale handreiking

1. Wat bedoelen we met (homo)seksuele ‘gevoelens’?

2. Wat is de ‘status’ van homoseksuele gevoelens?

Is het een ziekte? psychische aandoening? aangeleerde gewoonte? demonische gebondenheid? scheppingsvariant? een zonde?

3. Hoe kan ik weten wie ik ben? Over identiteit.

4. Het belang van pastorale zorg die in harmonie is met Gods Woord. De Jezus model.

5. Een veilige en gezonde kerk-cultuur. Hoe zit dat uit?

John Baak

Toespraak (30 min). “Wat of wie centraal staat in je leven, bepaalt wie je bent”. Dat is waar voor een maatschappij, een kerk, een gezin en ook voor de jou en mij. Over Romienen 1.

Discipelschap heeft te maken met wat je doet. Identiteit met wat je bent.

Genesis 1:27 – “En God schiep de mens naar Zijn beeld… mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.”
Psalm 135:15-18 – “De afgoden… Laat wie ze maken hun gelijk worden.”
Romeinen 1: 25-27 “Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper… Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand…”
Romeinen 2:3-4 “En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen… Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?”