De Kanaänitische rituelen rondom hun afgoden bestonden onder andere uit mannelijke en vrouwelijke prostituees die aangeboden werden in hun ‘heilige plaatsen’. Het ging hier om zowel heteroseksuele als homoseksuele daden. Deze praktijken van de volken rondom hen waren ook aanwezig onder Gods volk Israël. We lezen dat die seks, die aangeboden werd door ‘schandjongens’ (in die tijd meestal aan mannen) een gruwel is in de ogen van de Heer (1 Koningen 14:24; 15:12; 22:47; 2 Koningen 23:7). God heeft duidelijk gemaakt dat mannen en vrouwen uit Gods volk nooit prostituees of schandjongens mogen zijn (Deuteronomium 23:17,18).

Vraag: Wat heeft dit verbod op hetero- en homoseksuele prostitutie te maken met een moderne liefdevolle en trouwe homoseksuele relatie?

Antwoord: In directe zin niks. Maar we zien hier wel een belangrijk principe: God vindt het belangrijk wat we met ons lichaam doen en hoe we uiting geven aan onze seksuele verlangens; dus welke keuzes we daarin maken. Dat is altijd zo geweest. En dat niet alleen in verband met andere religies en afgoderij. Dus als je een christen bent, zullen deze teksten je aanmoedigen om goed met je lichaam om te gaan.