Nuttige LINKS

Christelijke organisaties

in Nederland en België met een vergelijkbare boodschap als Vernieuwd.com die actief zijn in toerusting, onderwijs en hulpverlening.

Onderweg.nu

Zelf hebben we ervoor gekozen om geen seks te hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Vanuit onze ervaringen en ons groeiproces met Jezus willen we jou helpen met je eigen keuzes.

Hart van Homo’s

Hart van Homo’s is een plek waar jongeren in alle rust en veiligheid kunnen zoeken naar wie ze zijn als mens – gelovig en homoseksueel.

Struggel.nl

Wij ervaren verlegenheid, vragen en nood rondom het thema homoseksualiteit. We willen onze ervaringen beter bespreekbaar maken en onze basis daarvoor is de Bijbel.

Raise Up – Maak ze sterk

Raise Up is een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat aan kinderen en jongeren.

Purity4Life

Purity4Life is een landelijk netwerk van Christelijke deskundigen die een bijdrage willen leveren aan een gezonde seksualiteit door middel van preventie, voorlichting, training en hulpverlening.

Journey Nederland

We streven ernaar om bewustwording te creëren over Gods bedoeling voor onze identiteit en relaties, zodat er hoop is op het leven zoals God het bedoeld heeft.

Centrum voor Pastorale Counseling (CPC)

Gods Woord naar harten en huizen van mensen, door pastoraat, preventie en onderwijs, onder leiding van de Heilige Geest, ten dienste van de gemeente.

Toerusting Pastorale Zorg (TPZ)

Toerusten van hulpverleners, predikanten en leken voor pastoraat door middel van innerlijke genezing, genezend gebed en discipelschap.

Bijbels Beraad Man/Vrouw

Ons doel is bij te dragen aan de Bijbelse bezinning over de verhouding van man en vrouw, huwelijk en seksualiteit ten behoeve van christenen, kerken en gemeenten in Nederland.

Hart voor het gezin

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken.

De Vluchtheuvel

Onze missie is het bieden van christelijke, professionele, psychosociale hulp bij levensvragen voor alle leeftijden en gezinssituaties.

Gezinsplatform.nl

Ons doel is de belangen van het gezin te behartigen in politiek en media teneinde besluitvorming en beeldvorming ten aanzien van het gezin positief te beïnvloeden.

NPV zorg voor het leven

De NPV is gespecialiseerd in medisch-ethische thema’s. Die kennis delen we graag met u! In onze kennisbank vindt u informatie over medisch-ethische onderwerpen, wat wij daarvan vinden en hoe we u daarmee kunnen helpen..

Ouders en familie rondom

Onze missie is om naaste familieleden die in hun gezin te maken hebben met homofilie. Worstel je zelf met een homofiele geaardheid? Praat er over met mensen die je vertrouwt! Wanneer je deze persoon binnen je eigen kring niet voorhanden hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Ik zoek God…

meer over geloof, God en Jezus

IK ZOEK GOD

We willen mensen op een laagdrempelige manier online laten kennismaken met het evangelie. Dit zodat ze God en Jezus leren kennen, groeien in geloof en het goede nieuws eenvoudig kunnen delen.

Internationale organisaties

met een vergelijkbare boodschap als Vernieuwd.com.

Livingout.org – Living Out – VK

Zuster website van Vernieuwd.com

“We want to see Christians living out their sexuality and identity in ways that enable all to flourish in Christ like faithfulness. We help people, churches and society talk about faith and sexuality.”

eauk.org – The Evangelical Alliance – VK

“We exist to serve and strengthen the work of the church in our communities and throughout society. We work together to resource Christians so that they are able to act upon their faith in Jesus, to speak up for the gospel, justice and freedom in their areas of influence.”

thegospelcoalition.org – The Gospel Coalition – VS

“We are a fellowship of evangelical churches in the Reformed tradition committed to renewing our faith in the gospel of Christ and to reforming our ministry practices to conform to the Scriptures.”

core-issues.org – Core Issues Trust: Challenging gender confusion; upholding science and conscience – VK

Their mission is described in the words of Dietrich Bonhoeffer: “We are not to simply bandage the wounds of victims beneath the wheels of injustice, we are to drive a spoke into the wheel itself.”

truefreedomtrust.co.uk – True Freedom Trust – VK

“True Freedom Trust (TFT) is a UK-based teaching and pastoral support ministry that holds to the orthodox biblical view of sex, gender and relationships. Our passionate desire is to be full of grace and truth as we teach God’s word in churches, conferences and Bible colleges, and as we provide pastoral care for those who struggle with same-sex temptations and gender incongruence.”

Seculiere Websites

Hun basis is NIET christelijk of Bijbels. Daarom kunnen er serieuze verschillen bestaan met de boodschap van Vernieuwd.com. Het zijn wel nuttige bronnen van studies, documenten, statistieken, enz.

transgendertrend.com – TransgendertTrend : No child is born in the wrong body – VK

A very interesting and well researched website: “Transgender Trend is the leading organisation in the call for evidence-based healthcare for children and young people suffering gender dysphoria and for factual, science-based teaching in schools.”

post-trans.com – PostTrans – B

Een website opgezet door Nele (22) en Elie (24), beide met trans en detrans ervaring. Ze hebben een behulpzaam boekje geschreven voor hen die overwegen in transitie te gaan en hen die twijfelen over hun transitie: “Gender Detransitie: een weg naar zelfacceptatie”. Gratis te downloaden als pdf van hun website. Beschikbaar in het Nederlands, Engels en andere talen.

lgballiance.org.uk – LGB (without T) Alliance – VK

“We advance the interests of lesbians, gay men and bisexuals, and stand up for our right to live as same-sex attracted people without discrimination or disadvantage… Facts matter. We believe in taking an evidence-based, factual approach and we follow the International Fact Checking Network’s code of principles.”

theparadoxinstitute.com – The Paradox Institute – VS

Interestig explanatory videos: “We are an independent group focused on exploring individual differences in behavior, interests, and personality and understanding how the forces of biology, psychology, and society influence the diversity of human beings. The content we produce is informed by scientific literature; professionals from the fields of biology, psychology, endocrinology, and sociology.”

Onderwijsvideo - Deel 1

Nuttig voor persoonlijke ontwikkeling en om kerken te helpen hun beleid te ontwikkelen. Gedeelten ervan kunnen behulpzaam zijn in scholen, jeudgroepen en als discussie-starters. 77:26 min

Onderwijsvideo - Deel 2

Nuttig voor persoonlijke ontwikkeling en om kerken te helpen hun beleid te ontwikkelen. Gedeelten ervan kunnen behulpzaam zijn in scholen, jeudgroepen en als discussie-starters. 54:16 min