Jouw oude natuur en Gods Geest staan tegenover elkaar. Je kunt daarover lezen in Romeinen 8 vers 5-8. Elke christen ervaart die strijd, soms licht, soms zwaar. Hoe die oude natuur werkt lees je in 1 Petrus 2:11, waar staat dat het je vleselijke begeerten zijn die je ziel in gevaar brengen. Die innerlijke strijd blijft deel uitmaken van ons dagelijks bestaan op aarde.

Maar door de Heilige Geest kunnen we onze oude natuur in de dood houden. Door ons in het goede te oefenen, namelijk door de leiding van ons leven in Gods handen te geven, kun je als christen steeds meer overwinnen wanneer een dergelijke strijd zich voordoet.