We zijn enthousiast voor de keuze tot een celibatair leven! Mensen die single zijn, worden nogal eens als ‘zielig’ gezien. Maar de apostel Paulus droeg iets heel anders uit! Hij wilde eigenlijk wel dat iedereen was als hij: ongetrouwd! Want dan kun je al je aandacht richten op de dingen van God! Kijk maar eens in 1 Korinthe 7:7,32-35, over het grote voorrecht van het single blijven.

Het getrouwd zijn is – ik denk al heel lang – tot norm verheven in ‘christelijk Nederland’. En inderdaad: man en vrouw zijn voor elkaar bedoeld, en wat wijst dat heerlijk vooruit naar Christus en zijn Bruid, de Gemeente! Dat is voor iedere gelovige iets om naartoe te leven, naar uit te zien! Maar hoe bijzonder is – in de zojuist genoemde teksten – de boodschap voor hen die single blijven (en dus celibatair leven, nu God seks heeft bedoeld voor een huwelijk tussen een man en een vrouw).

Het is een enorm voorrecht je met je hele hebben en houwen voor de zaak van de Heer te kunnen inzetten! Jezus had op aarde ook geen partner en Paulus ook niet. Misschien denk je: ‘…maar nu ik homo ben vàlt er toch helemaal niks te kiezen!?’ Wat dat betreft wijs ik je graag op het enorme verschil tussen een terneergeslagen en teleurgesteld leven onder de noemer: ‘…er valt niks te kiezen…’ òf ervoor te kiezen je geheel aan God over te geven en met enthousiasme Jezus te gaan volgen, met daarbij een steeds groeiende relatie met Hem, en ook met je broeders en zusters! Zie je het verschil?