God werkt ook in kerken die homo-praktijken accepteren.

De God van de Bijbel is een liefhebbende God. Hij wil elke verloren zondaar redden, omdat hij van hem houdt. God is ook een heilig God. Hij keurt elke zonde af en veroordeelt die, waar die ook gevonden wordt. Hoe kan God werken in een wereld die zo doortrokken is van...

God gaat een andere weg met ieder van ons.

Dit is waar. God heeft ons allemaal anders en uniek gemaakt. We hebben allen verschillende gaven en talenten van God ontvangen. En we hebben allen met verschillende vormen van gebrokenheid te maken. We worstellen allen met verschillende zonden in ons leven. Dus is het...

De kerk meet hetero’s en homo’s met een andere standaard.

Helaas komt dit voor. In sommige kerkelijke kringen lijkt homo-zonde zo veel erger te zijn dan hetero-zonde. Elke vorm van seksuele intimiteit buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw is door God net zo afgekeurd. Broeders en zusters met SSA (Same Sex...

Wie ben ik om anderen te oordelen?

Jezus zei immers zelf: ‘Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt’ (Matteüs 7:1). Toen de Heer Jezus zijn discipelen vroeg niet te oordelen, zei Hij niet: ‘Bemoei je met je eigen zaken.’ Hij corrigeerde hun houding wanneer zij iemand wilden helpen of advies wilden...

Ongewenst celibatair te moeten leven is niet eerlijk.

Als dit zo is dan geldt dat voor alle christenen die geen partner vinden in dit leven, niet slechts voor hen met SSA (Same Sex Attraction). In deze gebroken wereld komen niet al onze wensen uit. De vraag is niet of dit eerlijk is van de gebroken werkelijkheid maar hoe...

Hoe kan een relatie van trouw en liefde verkeerd zijn?

Op deze vraag is geen eenvoudig antwoord te geven, maar bedenk dat dezelfde God Die heeft bepaald dat seksualiteit slecht plaats mag vinden tussen een man en een vrouw in een huwelijk, de God van volmaakte heiligheid en liefde is. En deze liefdevolle God heeft ons op...

We houden echt van elkaar.

Liefde is zeker een gift van God, maar het is nooit de enige factor om te kunnen zien of iets goed of fout is. De kwaliteit van een relatie maakt deze nog niet rechtsgeldig in Zijn ogen. Toen Jezus zei dat het liefhebben van God en je naaste het grootste gebod is,...