Liefde is zeker een gift van God, maar het is nooit de enige factor om te kunnen zien of iets goed of fout is. De kwaliteit van een relatie maakt deze nog niet rechtsgeldig in Zijn ogen. Toen Jezus zei dat het liefhebben van God en je naaste het grootste gebod is, deed Hij daarmee niet alle andere geboden teniet. Een man kan diepe en echte liefde voelen voor de vrouw van een andere man, maar dat keurt overspel nog niet goed.

Alle echte liefde tussen mensen is door God gegeven, maar de verschillende manieren waarop die liefde geuit kan worden, worden in de Bijbel geordend. Liefde heeft de wet nodig voor een goede besturing. Een christen kan oprecht van vele mensen houden en die liefde uitdrukken op verschillende manieren, maar de seksuele uitdrukking van deze liefde is alleen voorbehouden aan huwelijk tussen een man en een vrouw.