Op deze vraag is geen eenvoudig antwoord te geven, maar bedenk dat dezelfde God Die heeft bepaald dat seksualiteit slecht plaats mag vinden tussen een man en een vrouw in een huwelijk, de God van volmaakte heiligheid en liefde is. En deze liefdevolle God heeft ons op een bepaalde manier geschapen, zodanig dat we volop zouden kunnen delen in Zijn heiligheid en liefde.

Is het dan nog liefde als je als mens besluit buiten de grenzen van Zijn liefdevolle scheppingsorde te treden en een ander daarin mee te trekken? Wij zijn niet wijzer dan God en zeker niet liefdevoller dan Hij. Hij weet wat het beste is voor ons en onze onderlinge relaties.