Groep #5 Activiteiten die tegengesteld zijn aan christelijk gedrag

Het Nieuwe Testament geeft twee lijsten met activiteiten die in tegenspraak zijn met normaal en gezond christelijk gedrag; je vindt ze in 1 Korinthe 6 en 1 Timotheüs 1. Beide lijsten hebben een verwijzing naar homoseksuele activiteiten. We beginnen met de eerste...

Groep #4 De ‘tegennatuurlijke’ relaties in Romeinen 1

In de eerste hoofstukken van de brief van Paulus aan de Romeinen wil hij laten zien dat de hele wereld in zonde leeft en de redding van Jezus nodig heeft. Om dit duidelijk te maken, neemt hij de Grieks-Romeinse wereld als voorbeeld en laat hij zien hoe ze ‘met hun...

Groep #3: Verboden in het wet van Mozes

Het volk Israël kreeg te maken met de corruptie van Egypte en Kanaän, waar afgoderij, het brengen van kinderoffers en allerlei verschillende vormen van seksuele uitspattingen hoorden bij de cultuur. Onder de wetten die God aan Mozes gaf vinden we verschillende wetten...

Groep #1: Gebeurtenissen in Sodom en Gibea

In Sodom, geen Hebreeuwse stad, biedt Lot gastvrij onderdak aan twee mannelijke bezoekers (Genesis 19:1-11). In Gibea, een Hebreeuwse stad, biedt een oude man gastvrij onderdak aan een paar reizigers (Richteren 19:14-30). In beide verhalen arriveert een bende mannen...