Sinds de zondeval van de mens leven we in een gebroken werkelijkheid. Mensen hebben te maken met de gevolgen hiervan en hebben allerlei (ongewenste) gevoelens die niet Gods bedoeling zijn.

De zonde is gelegen in wat je doet met zulke gevoelens: of je al dan niet toegeeft aan zondige verlangens, zoals onder meer de brief van Jakobus ons leert (Jakobus 1:2-4, 12-16). God zij dank dat we een grote hulp in de Heilige Geest vinden, die met ons een leerproces wil aangaan op elk levensterrein, dus ook die van onze seksuele identiteit(sproblematiek)!

Slechts weinigen beschouwen homoseksualiteit tegenwoordig nog als een (psychiatrische) ziekte. De meeste theorieën gaan uit van een bepaalde aanleg die uiteindelijk, bevorderd door bepaalde omstandigheden, leidt tot homoseksuele gevoelens en/of gedrag.