Een belangrijk en kenmerkend verschil is, dat het bij homoseksualiteit vooral gaat om het feit dat ik me tot mensen van hetzelfde geslacht aangetrokken voel. Dus wat ik met betrekking tot anderen voel. Terwijl het er bij transseksualiteit in de eerste plaats om gaat hoe ik tegen mezelf aankijk; wat ik met betrekking tot mijzelf ervaar. En specifieker: dat ik het gevoel heb dat mijn lichaam niet past bij hoe ik me vanbinnen voel qua geslacht.