Het antwoord hierop is wat onder meer Jakobus geeft in Jakobus 1:2-4, 12-16 maar ook Paulus in zijn Romeinenbrief, Romeinen 6:1-14. Als kinderen van God mogen we leren Jezus te volgen en onder de leiding van de Heilige Geest te leven, niet onder de leiding van onze gevoelens.

God heeft ons echter wel degelijk geschapen mèt gevoelens; ze behoren tot ons wezen. Onze Herder heeft ons Zijn Geest gegeven om in plaats van slavernij aan onze gedachten en gevoelens, in vrijheid van de Geest te mogen leven. Gevoelens mogen er dus zijn, maar komen tot hun doel onder Zíjn leiding.