Gods Woord maakt duidelijk dat wij in beginsel perfect zijn gemaakt, maar dat na de zondeval allerlei zonden hun intrede deden in het hart en leven van mensen. God schiep ons mensen mannelijk en vrouwelijk en Hij heeft in het begin van Genesis al Zijn bedoelingen aangaande een seksuele verbintenis tussen mensen uiteen gezet (Genesis 2:24), namelijk die tussen een man en een vrouw. God is niet de Auteur van zondige afwijkingen op dit seksualiteitspatroon, maar Hij is wel de Bron van herstel aangaande onze imperfecties en zwakheden.