Gebrokenheden hebben op zich genomen geen intrinsieke voordelen. Maar hierbij is het goed de prachtige, bemoedigende woorden van Paulus te overdenken aangaande zijn visie op – en praktische omgang met – zijn eigen imperfecties en zwakheden: ‘Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig’ (2 Korinthe 12:9-10).

Juist in onze zwakheid mogen wij erop vertrouwen dat de Heer een krachtig werk zal doen en het zal voleinden, voor Zijn glorie en onze bestwil.