Heeft dit type gebrokenheid ook voordelen?

Gebrokenheden hebben op zich genomen geen intrinsieke voordelen. Maar hierbij is het goed de prachtige, bemoedigende woorden van Paulus te overdenken aangaande zijn visie op – en praktische omgang met – zijn eigen imperfecties en zwakheden: ‘Maar Hij heeft...

Heeft God me zo gemaakt?

Gods Woord maakt duidelijk dat wij in beginsel perfect zijn gemaakt, maar dat na de zondeval allerlei zonden hun intrede deden in het hart en leven van mensen. God schiep ons mensen mannelijk en vrouwelijk en Hij heeft in het begin van Genesis al Zijn bedoelingen...

Mag ik mijn sterke gevoelens volgen?

Het antwoord hierop is wat onder meer Jakobus geeft in Jakobus 1:2-4, 12-16 maar ook Paulus in zijn Romeinenbrief, Romeinen 6:1-14. Als kinderen van God mogen we leren Jezus te volgen en onder de leiding van de Heilige Geest te leven, niet onder de leiding van onze...

Is verandering in mijn seksuele gevoelens mogelijk?

De theorie van een fluctuerende seksualiteit waarbij je je in de ene periode seksueel aangetrokken voelt tot de andere sekse en in een andere periode van je leven wellicht tot je eigen geslacht neemt toe aan populariteit. Niets is echter definitief bewezen. Wel zijn...

Zijn mijn gevoelens zonde of een ziekte?

Sinds de zondeval van de mens leven we in een gebroken werkelijkheid. Mensen hebben te maken met de gevolgen hiervan en hebben allerlei (ongewenste) gevoelens die niet Gods bedoeling zijn. De zonde is gelegen in wat je doet met zulke gevoelens: of je al dan niet...

Niemand weet het. Wat nu?

Als je al een tijd homoseksuele gevoelens hebt, zul je ongetwijfeld rondlopen met vragen aangaande je seksualiteit. In je eentje met vragen blijven zitten is niet aan te raden en deze gevoelens gaan niet uit zichzelf weg. Misschien zit je zo omhoog met je gevoelens...

Wat is het verschil tussen homo zijn en transseksueel?

Een belangrijk en kenmerkend verschil is, dat het bij homoseksualiteit vooral gaat om het feit dat ik me tot mensen van hetzelfde geslacht aangetrokken voel. Dus wat ik met betrekking tot anderen voel. Terwijl het er bij transseksualiteit in de eerste plaats om gaat...

Kan ik zeker weten dat ik homo, lesbisch of biseksueel ben?

Als iemand zich erotisch en/of seksueel aangetrokken voelt tot iemand van het eigen geslacht spreekt men van homoseksualiteit. Ik maak het onderscheid tussen erotiek en seksualiteit omdat sommige christenen met SSA (Same Sex Attraction) nog nooit seks hebben gehad met...